มาทำ Breakout ESP8266 ใช้เองกันเถอะ

You may also like...

1 Response

  1. 23/02/2016

    […] 4 ดอลลาร์ ก็แลกกับการไม่ต้องหาแผงวงจรเองและต้องบัดกรีขาที่แคบเพียง 2 มิลลิเมตรของโมดูล […]

Leave a Reply

Skip to toolbar