ซ่อม FT232 ด้วย Linux หรือ Raspberry Pi หลังจากโดนจับได้ว่าเป็น chip ปลอม

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar