ทดสอบ ESP8266, จอ 2.8” TFT Adafruit ผ่าน SPI, บน Arduino IDE พร้อม Shield For ESP8266

You may also like...

1 Response

  1. 15/07/2015

    […] บทความ การสื่อสารแบบ SPI กับ จอ 2.8″ TFT Adafruit >>  อ่าน Click  […]

Leave a Reply

Skip to toolbar