เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ จัดแข่งขัน Sumo-Bots Battle – 28 มีนาคม 2558

You may also like...

1 Response

  1. 20/03/2015

    […] reservation link: https://www.eventpop.me/e/46/makerparty SUMO robot battle registration link: http://www.cmmakerclub.com/2015/02/1076 Robot racing registertion […]

Leave a Reply

Skip to toolbar