พา “ส้มจี๊ด” กับ “เขียวหวาน” ไปโชว์ตัวที่งานโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

You may also like...

Leave a Reply

Skip to toolbar